Środowisko

25% stali stosowanej do produkcji szyn pochodzi ze stali poddanej recyklingowi


Środowisko 

W procesie wytwarzania:


Około 25% stali stosowanej do produkcji szyn pochodzi ze stali poddanej recyklingowi, co prowadzi do znacznego ograniczenia zużycia surowców i energii.

Od 2002 roku firma ArcelorMittal wdrożyła System Zarządzania Środowiskiem certyfikowany zgodnie z międzynarodową normą ISO 14001.

Ten system zarządzania działa zgodnie z restrykcyjną polityką zarządzania odpadami, aby selektywnie zbierać odpady, dzięki czemu mogą być one dalej poddawane recyklingowi i ponownie wykorzystywane.


W okresie jego życia:


Dwutorowa trasa kolejowa może przewozić taką samą liczbę pasażerów jak autostrada o sześciu pasach na godzinę, ale przy znacznie zmniejszonym wpływie na środowisko.

Korzystanie z kolei pociąga za sobą znaczne zmniejszenie zużycia paliw kopalnych w porównaniu do innych rodzajów transportu, takich jak samochody. Również emisje CO2 związane z koleją są znacznie niższe, a tym samym obniżają efekt cieplarniany.


Pod koniec cyklu życia szyny:


Gdy cykl życia szyny zostanie zakończony, ponownie jest ona w całości recyklingowana jako złom, nie wpływając ani nie tracąc żadnych jego właściwości. Następnie jest ona wprowadzana do początkowego etapu produkcji, zmniejszając tym samym zużycie zasobów naturalnych.

Link do korporacyjnej polityki środowiskowej - ​http://corporate.arcelormittal.com/sustainability 


ISO 14001


​​