Skład chemiczny

Szyny pociągów : Skład chemiczny


Szyny pociągów : Skład chemiczny 

Poniższa tablica pokazuje skład chemiczny szyn stalowych produkowanych przez ArcelorMittal. Tablica pokazuje normy razem z gatunkami stali oraz składem chemicznym:% C,% Mn,% Si,% P,% S, Max H ppm oraz maks. O ppm.

Można zapoznać się z informacjami dla norm UIC 860 - 0 1986 - 2008, EN 13674 - 1 2006, EN 13674 - 2 2006, BS 11 1965, AREMA 2006, AREMA 2007 i AS 1085.1 2002


NormaGrados de aceroComposición química
%C%Mn%Si%P%SMax H ppmMax O ppm
UIC-860-0
1986-2008
7000,40 0,600,8 1,250,05 0,35Max 0,05Max 0,05--
900A0,60 0,800,8 1,30,1 0,5Max 0,04Max 0,04--
900 B0,55 0,751,3 1,70,1 0,5Max 0,04Max 0,04--
EN 13674-1
2006
R2000,40 0,600,7 1,20,15 0,58Max 0,0350,008 0,0253,020
R2600,62 0,800,7 1,20,15 0,58Max 0,0250.008 0,0252,520
R260 MN0,55 0,751,3 1,70,15 0,60Max 0,0250,008 0,0252,520
R350 HT0,72 0,800,70 1,200,15 0,58Max 0,020,008 0,0252,520
R350 LHT0,72 0,800,70 1,200,15 0,58Max 0,020,008 0,0252,520
EN 13674-2
2006
R2600,62 0,750,7 1,70,15 0,6Max 0,025Max 0,0252,520
R350 HT0,72 0,800,70 1,200,15 0,58Max 0,02Max 0,0252,520
R350 LHT0,72 0,800,70 1,200,15 0,58Max 0,020Max 0,0252,520
BS 11 1965A0,65 0,800,80 1,30,10 0,50Max 0,040Max 0,040--
B0,55 0,751,3 1,70,10 0,5Max 0,040Max 0,040-
Arema 2006Standard
Chemistry
0,74 0,840,75 1,250,10 0,50Max 0,020Max 0,020--
LowAlloy
Rail Steel
0,72 0,820,80 1,100,10 0,50Max 0,020Max 0,020--
Arema 2007Standard
Chemistry
0,74 0,860,75 1,250,10 0,60Max 0,020Max 0,020--
LowAlloy
Rail Steel
0,72 0,820,80 1,100,10 0,50Max 0,020Max 0,020--
AS 1085.1
2002
All Rail0,65 0,820,70 1,250,15 0,58Max 0,025Max 0,0252,5-
ArcelorMittalMicroalloyed0,74 0,820,80 1,30Max 0,50Max 0,0250,01 0,0252,0-
900ACrV0,74 0,840,80 1,250,10 0,60Max 0,0250,008 0,0252,020
B10000,75 0,821,05 1,200,30 0,60Max 0,0200,008 0,0202,020