Line 52 on route Lewki – Hajnówka

Poland

 Track works line 52 on route Lewki – Hajnówka 

Product type Transport Rails