Szyny pośrednie i wąskotorowe

Szyny pośrednie dla podziemnych aplikacji górniczych jak również specjalne rozwiązania transportu lekkiego.


Szyny pośrednie i wąskotorowe

ArcelorMittal jest wiodącą na świecie firmą branży stalowej i wydobywczej oraz liderem na rynku kształtowników kolejowych i specjalnych.

Aplikacje szyn pośrednich do podziemnych operacji wydobywczych, a także specjalne rozwiązania transportu wąskotorowego. Produkujemy wg najbardziej wymagających norm, na przykład takie jak szyna ASCE 60, ASCE 80 i ASCE 85.

Szyny pośrednie o masie od 18 Kg/m do 40 Kg/m są powszechnie stosowane w podziemnych operacjach wydobywczych, jak również w przemyśle. Nasze szyny dla górnictwa i przemysłu są najwyższej jakości..

Zapewniamy szyny pośrednie najbardziej wymagających typów:

1.     Profile europejskie S18, S20, S24, S30, S31, S39, S41A, ANFOR26, ANFOR36, y BS80A.

2.     Profile amerykańskie ASCE 60, ASCE 80 y ASCE 85.

3.     Szyna prowadząca RG28

4.     Szyna prądowa: STR40 y STR74.


Zakłady produkcyjne obejmują Rodange (Luksembourg) i Chorzów (Poland).

Prowadząc ewolucję stali na rynkach ciężkiego transportu, dużych prędkości, portów/ terminali i rynku budowlanym, ArcelorMittal zapewnia zrównoważoną produkcję stalową dla wsparcia i przekroczenia oczekiwań naszych klientów w dniu dzisiejszym i przyszłych pokoleń. które nadejdą

Kontakt ds. produktów


Frederic GOUJON | Product Manager Crane, Grooved and Light rails 
ArcelorMittal Europe – Long Products – Rails & Special Sections 
66, rue de Luxembourg 
L-4221 Esch-sur-Alzette | G.D of Luxembourg 
rails.specialsections@arcelormittal.com


Katalogi Szyny pośrednie i wąskotorowe


Kontakt