Wykończeniowe roboty modernizacyjne na linii kolejowej E59 w ramach Projektu POIiŚ 7.1 - 5.1

Wrocław - Polska

Linia kolejowa Wrocław – Poznań jest linią dwutorową , zelektryfikowana , o długości 162 km. prowadzony jest na niej ruch pasażersko – towarowy.

E59 jest objęta “Umową Europejską o Głównych Międzynarodowych Liniach Kolejowych “ (AGC), a także stanowi element Transeuropejskiej Sieci Transportowej ( TEN).  Linia kolejowa E59 stanowi fragment międzynarodowego ciągu transportowego z Malmo – Ystad do Wiednia, Budapesztu i Pragi. Jest to najkrótsze połączenie Skandynawii z Europą Środkowo Wschodnią i Bałkanami.

Dla dostosowania parametrów linii do oczekiwań klientów , nowych standardów oraz wymogów umów międzynarodowych AGC I AGTC konieczne jest przeprowadzenie kompleksowej modernizacji linii które objęło  swoim zakresem prace związane miedzy innymi: nawierzchnią i podtorzem, obiektami inżynieryjnymi, budynkami i budowlami , urządzeniami sterowania ruchem kolejowym and  urządzeniami sieci trakcyjnej i elektroenergetyki. 

Typ produktu Szyny transportowe
Jakości

60E1 - R260