Kolej Meksykańsko-Toluca

Meksyk
Typ produktu Szyny transportowe