Warszawa – Gdynia

Gdańsk - Polska

Wykonanie robót budowlanych w obszarze LCS Gdańsk: Modernizacja linii kolejowej E65/C-E65 na odcinku Warszawa – Gdynia – obszar LCS Gdańsk, LCS Gdynia.

 

Typ produktu Szyny transportowe
Jakości

60E1 R260 120m  

49E1 R260 120m