Accesorios de Carril: Bancadas Nervadas

ArcelorMittal líder en la producción de Carril y Secciones Especiales


Akcesoria żebrowe Podkładki żebrowe

ArcelorMittal Europa. Produkty długie - szyny i kształtowniki specjalne to część wiodącej firmy hutniczej na świecie oraz lider w produktach dla kolejnictwa, grodzicach i kształtownikach specjalnych.

Nasza walcownia znajduje się w Rodange (Luksemburg) i Chorzów (Polska), gdzie produkujemy przyjazne dla środowiska produkty i usługi na rynki krajowe i międzynarodowe. 

Przyczyniamy się do rozwoju zastosowania stali w transporcie, kolei dużych prędkości, budownictwie itp., aby zapewnić najlepszą przyszłość dla przemysłu i przyszłych pokoleń, które nadejdą

ArcelorMittal Europa. Wyroby długie - szyny i kształtowniki specjalne wdrożył i aktualizuje system zapewnienia jakości spełniający wymagania międzynarodowej normy ISO 9001, OHSAS 18001 i Systemu Zarządzania Środowiskiem zgodnie z międzynarodową normą ISO 14001.

krph1

Tipo de bancadaDimensiones mmPeso teórico (kg)Marca
ABCDEFGWhit 4 holesWhit 2 holesHJK
Rhp1-110-211090+1,0
-0,5
28 ±1,056,5+3,0
-0,5
0+1,0
-0,0
ø26 ±0,8-5,28Rph1HK09-
RpIV-110*110-+0,5
-0,0
27 ±0,556,5±1,00,5+1,0
-0,0
--5,435-HK09-
Rhp1-140/4/2514090+1,0
-0,5
28 ±1,056,5+1,5
-0,5
0+1,0
-0,0
ø25 ±0,26,79-49/40HK09-
Rhp1-15015090+1,0
-0,5
28 ±1,056,5+3,0
-0,5
0,9+1,0
-0,0
ø26 ±0,87,3287,445Rph1HK09-
RpIV-15015090+0,5
-0,0
27 ±0,556,5±1,00,5+1,0
-0,0
ø24+1,0
-0,0
7,35--HK09RpIV
RpIV16090+0,5
-0,0
27 ±0,556,5±1,00,5+1,0
-0,00
ø24+1,0
-0,0
7,86--HK09RpIV
Rhp1-16016090+0,5
-0,0
28 ±1,056,5+3,0
-0,5
0+1,0
-0,0
ø26 ±0,87,8577,97Rph1HK09-
Rhp1-160/2d/3616090+1,0
-0,5
28 ±1,056,5+3,0
-0,5
0+1,0
-0,0
ø36+1,0
-0,0
-7,88Rph1HK09-
Rhp1-160/79/2/33160-+1,0
-0,5
28 ±1,056,5+3,0
-0,5
0+1,0
-0,0
ø33+0,8
-0,2
-7,89Rph1HK09-
Rhp1-170/2417090+1,0
-0,5
28 ±1,056,5+3,0
-0,5
0+1,0
-0,0
ø24+1,0
-0,0
8,448,54Rph1HK09-
Rhp1-180/2618090+1,0
-0,5
28 ±1,056,5+3,0
-0,5
0+1,0
-0,0
ø26 ±0,88,959,07Rph1HK09-
Rhp1-210/2621090+1,0
-0,5
28 ±1,056,5+3,0
-0,5
0+1,0
-0,0
ø26 ±0,810,54910,67Rph1HK09-
Rhp1-210/285x140210140+1,0
-0,5
28 ±1,056,5+3,0
-0,5
0+1,0
-0,0
ø36

ø37
+1
-0,0
-1,0
-0,0
10,35
10,31
10,56
10,55
Rph1HK09-
Rhp1-210/285x150210150+1,0
-0,5
28 ±1,056,5+3,0
-0,5
0+1,0
-0,0
ø36

ø37
+1
-0,0
-1,0
-0,0
10,35
10,31
10,56
10,55
Rph1HK09-

Fresado sin taladro

standard pp140 t15

Tipo de bancadaDimensiones mmPeso teórico (kg)Marca
ABCDEFGWhit 4 holesWhit 2 holesHJ
Rph6-15015090+1,0
-0,5
28 ±1,056,5+3,0
-0,5
0+1,0
-0,0
ø26 ±0,87,88-Rph6HK09
Rph6-16016090+1,0
-0,5
28 ±1,056,5+3,0
-0,5
0+1,0
-0,0
ø26 ±0,88,448,56Rph6HK09
RpVI16090+0,5
-0,0
27 ±0,556,5±1,00,5+01
-0,0
ø24 ±0,88,48--HK09
Rph6-180/2618090+1,0
-0,5
28 ±1,056,5+3,0
-0,5
0+1,0
-0,0
ø26 ±0,89,599,71Rph6HK09
Rp6-210
(310x140)
210140+1,0
-0,5
28 ±1,056,5+3,0
-0,5
0+1,0
-0,0
ø36+1,0 -0,011,11
11,08
11,34
11,32
Rph6HK09
ø37+1,0 -0,0
Rp6-210
(310x150)
210150+1,0
-0,5
28 ±1,056,5+3,0
-0,5
0+1,0
-0,0
ø36+1,0 -0,011,11
11,08
11,34
11,32
Rph6HK09
ø37+1,0 -0,0
Rhp6-210/2621090+1,0
-0,5
28 ±1,056,5+3,0
-0,5
0+1,0
-0,0
ø26 ±0,811,31611,433Rph6HK09

plates standard pp150 t15

Tipo de bancadaDimensiones mm

Peso

teórico(kg)

ABCDFGH
Rp01/01-160160 ±2,090+0,5
-1,0
56,5+3,0
-0,5
285 ±1,0ø26 ±0,8HK09Rp01017,7
Rpb1-160160 ±2,090+1,0
-0,5
56,5+3,0
-0,5
285 ±1,0ø26 ±0,8HK09Rpb17,7
Rp01/01-150150 ±2,094+0,5
-1,0
56,5+3,0
-0,5
285 ±1,0ø24 +1,0
-0,0
HK09Rp01017,2
Rp01/01-110110 ±2,0-56,5+3,0
-0,5
285 ±1,0ø26 ±0,8HK09Rp01015,19
Rpb1-110110 ±3,0-56,5+3,0
-0,5
285 ±1,0ø26 ±0,8HK90Rpb15,19
Rp01/02-160160 ±2,094+0,5
-1,0
56,5+3,0
-0,5
-ø26 ±0,8HK90Rp01027,83
Rp01/01-210/4/36210 ±2,0150±0,556,5+3,0
-0,5
285 ±1,0ø36 +1,0
-0,0
HK90Rp010110,12
Rp01/01-140/4/25140 ±3,080±0,556,5+3,0
-0,5
285 ±0,5ø25 ±0,2HK9049/006,67
Rp16h *160 ±2,090+0,5
-1,0
56,5+3,0
-0,5
285 ±1,0ø26 ±0,8HK90Rp16h7,91
Rp01/03-160160 ±2,0-56,5+3,0
-0,5
--HK90-7,96
Rp01/09 **160 ±2,094±0,556,5+3,0
-0,5
285 ±1,0ø26 ±0,8HK90-7,7

** fresado de desplazados en el eje de 25 mm

krp1/01

Ribbed baseplate SRp1(g)

Así como: 
Ribbed baseplate SRp1-g2 - 2 x ø28 ± 0,2 (in milling axle)
Ribbed baseplate SRp1-g3 - (without holes)
Ribbed baseplate SRp1-g4 - 2 x ø25 ± 0,2 (on one side)

rph6 rus

Tipo de bancadaDimensiones mmPeso teórico (kg)
BCDE
Rus 26a15 ±1,0110235 ±1,0-3,86
Rp 66a15 ±1,0110-901,53
Rus 108a15 ±1,0110-601,14
Rp16g-200 n/o, fr.15 ±1,0200293 ±2,0-8,86
Rp16g n/o, fr.15 +1,0 -0,0160293 ±1,0-7,257
Rp01/01-160/24015 ±1,0160240 ±2,0-5,98
Rh01/01/Rus-200x28015 ±1,0200280 ±2,0-8,55

pt180 160

Además producimos
PT180-110/2/26, PT180-110/2/28
PT180-110/2/36, PT180-110/2/37
PT180-115, PT180-130, PT180-140/2/26
PT180-140/2/34, PT180-140/6/26
PT180-140/4/26, PT180-150/4/24
PT180-150/4/26, PT180-160/2/26

pza16a

Bancadas nervadas desde corte

Además producimos
KPZ3Pża18APs60-160/HRPs60-150/4/25Ps60-180/4/25Ps60-210/4/26
KPZ3B 
thickness 
20 mm
Pża16-20Ps60-20/112/2/26Ps60-20/160/4/24Ps60-20/160/2/28Ps60-20/160/4/26Ps60-20/180
KPZ5Pm49-140/HRRp50Rpl-110 n/0, frRpo5eRpIVx
KRpo21Rpo21aRpo21fRpo21b


plates standard pp150 t20

Bancadas Nervadas desde corte KRp01/01B

Ribbed Baseplates: Pżb18B

Bancadas nervadas desde corte

Además producimos
Krph1Rph1HR-160Pżb17RplA-150Rpla-160Sph1a
KRp01/01Rpb1/SBB-160Rp4sSR4SSRp1ASRp2 (15+1,0)-
-0,0
KRph6Rph6/HR-160Rpb25Rph6- 150/4/32Rph6- 150/2/32Rph6- 190/4/26-
KRpo21Rpo21aRpo21fRpo21b---