Lokalizacje


Firma ArcelorMittal produkuje szyny, które są używane na całym świecie

     ArcelorMittal is part of the reduced group of rail manufacturers with sites in:

     Gijon (Spain), Dabrowa Gonizca and Chorzow (Poland) and Rodange (Luxembourg). 


 ArcelorMittal Gijón

Apartado 570 (P:O: Box 570).
Edificio de Energías, 2ª P.
33691 - Gijón, Asturias
España

ArcelorMittal Rodange
2, rue de l´industrie.
L-4823 - Rodange
G.D. of Luxemburgo
ArcelorMittal Dabrowa
Al.J.Pilsudskiego 92.
41-308 - Dabrowa , Górnicza
Polonia

ArcelorMittal Krolewska
Ul. Metalowcow.
41-500 - Chorzów
Polonia