Innowacja

inwestowanie w przyszłość

Innowacja

Badania i rozwój (R&D) wspomagają zrealizować ambicje firmy ArcelorMittal w zakresie innowacji technologicznych, wspierać cele zrównoważonego rozwoju oraz zapewnić przyszły wzrost. 

Poprzez globalne badania i rozwój innowacyjne myślenie jest promowane w całej firmie na wszystkich szczeblach.

Firma ArcelorMittal posiada wydzieloną jednostkę R&D Oddział Szyn z pilotowymi instalacjami i różnymi urządzeniami prototypowymi do opracowywania nowych procesów i produktów w walcowni szyn. 

Wśród działań zespołu Global R&D wyróżnia się projektowanie, modelowanie i testowanie prototypów nowej linii CHHR. Dodatkowo zaprojektowaliśmy i zbudowaliśmy różne urządzenia wspomagające procesy szynowe, takie jak zaawansowane badania i właściwości użytkowe (podwójne i wykonane w skali rzeczywistej stanowisko testów zmęczeniowych powierzchni tocznych), a ponadto nowa instalacja instalacji pilotażowa spawania do opracowania nowych produktów, aby sprostać potrzebom naszych klientów.

Firma ArcelorMittal zobowiązała się do dostarczania klientom szybkich, innowacyjnych i opłacalnych rozwiązań w dziedzinie badań i rozwoju w zakresie szyn w oparciu o jakość, technologię, innowacje i usługi.


                  Image of equipment  production rail       Image of welding plant

More information on ArcelorMittal R&D