Kontrola jakości

polityka kontroli jakości szyn i kształtowników specjalnych koncentruje się na zapewnieniu wysokiej jakości produktów


Kontrola jakości

Wysoka jakość naszych produktów, szeroka gama profili i gatunków zgodnie z głównymi standardami produkcyjnymi, wsparcie techniczne i handlowe, a także nasza indywidualna pomoc sprawiają, że nasze szyny są obecne w głównych Zarządach Kolejowych na całym świecie, co bezpośrednio umożliwiło eksport naszych produktów w ostatnich latach.

Polityka jakości ArcelorMittal Rails & Special Sections skupia się na zapewnieniu naszym klientom jakości naszych produktów, dostosowanych do ich potrzeb, teraz i w przyszłości.

Polityka naszego systemu zapewnienia jakości jest przewidziana dla produkcji towarów i świadczenie usług w celu zaspokojenia zmieniających się potrzeb naszych klientów zgodnie z ich oczekiwaniami. Zadowolenie klienta jest naszym celem i warunkiem trwałego sukcesu naszych zakładów i niezawodnych produktów.

Ten system ma następujące cele:

1.     Zagwarantowanie warunków procesu na wszystkich etapach produkcji, w odniesieniu do właściwości fizycznych, chemicznych i metalurgicznych.

2.     Zapewnienie dokładnej kontroli gotowego produktu w celu zagwarantowania pełnej zgodności ze specyfikacją.

3.     Gromadzenie, przetwarzanie i ocena uzyskanych wyników w celu wdrożenia systemu ciągłego udoskonalania.

4.     Dostarczanie  na czas i zgodnie z wymaganiami klienta


Dlatego, ArcelorMittal posiada zasoby ludzkie i sprzęt niezbędny do prawidłowej analizy wszystkich tych parametrów, optymalizacji działania systemów produkcyjnych i usprawnienia procesu dzięki najnowszej technologii.