Laboratorium

Laboratorium badań mechanicznych wykonuje badania mechaniczne i metalograficzne, które są wymagane w celu zagwarantowania jakości produktu końcowego


Laboratorium

Posiadamy w pełni wyposażone laboratoria z najnowszą technologią w celu przeprowadzenia wszystkich badań wymaganych w najbardziej wymagających normach produkcyjnych.

Spośród wszystkich tych badań przeprowadzanych w naszych zakładach i dotyczących szyn, warto wspomnieć:

 • Próba wytrzymałości na rozciąganie
 • Badanie twardości (powierzchnia bieżna i przekrój)
 • Próba udarności
 • Próba udarności sposobem Charpyego
 • Skład chemiczny
 • Odbitki Bauman’a
 • Mikrografia 
 • Wskaźniki zawartości wtrąceń
 • Trawienie makro
 • Odwęglenie
 • SEM (Mikroskopia skaningowa elektronowa)…

Ponadto, ArcelorMittal wystawia certyfikaty jakości wszystkich swoich szyn zgodnie z normą EN 10204.