Inżynieria Systemów Kolejowych

ciągłe udoskonalanie


Inżynieria Systemów Kolejowych 

Firma ArcelorMittal bierze udział w wysiłkach wiodących producentów stali w celu ciągłego udoskonalania stali szynowych przez zharmonizowanie zestawu charakterystyk, które determinują ich wydajność w torowiskach, takich jak twardość, odporność na pogarszanie stanu lub odporność na zmęczenie i spawalność.

W tej dziedzinie firma ArcelorMittal prowadzi badania i przeprowadza testy wymagane przez normę europejską, w szczególności:

  • Próba zmęczeniowa
  • Badanie rozwoju pęknięcia zmęczeniowego
  • Badanie wytrzymałości na kruche pękanie
  • Próba spawalności (Norma RENFE)
  • Test naprężeń szczątkowych

ArcelorMittal opracowuje szyny i specjalne kształtowniki zgodnie następującymi głównymi Normami Międzynarodowymi: Euronorm, UIC, brytyjskimi, rosyjskimi, hinduskimi, chińskimi, amerykańskimi, australijskimi, itd., a także zgodnie z określonymi wymaganiami klientów.